Jak dobrać najbardziej korzystny kurs NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, stworzone jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest niewątpliwie szeroko stosowana na całym świecie w terapii dzieci także dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, kierowany przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały niebagatelną kwestię w rozwijaniu tej strategii w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo korzystne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt oraz maluchów najmłodszych.
Założenia oraz procedury działania używane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest zwykle uznawane również nie wywołują kontrowersji. Ta metoda terapeutyczna naprawie funkcji ruchowych, koordynacji oraz ogólnego rozwoju u osób z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu oraz adaptacji organizmu do bycia w powszednim życiu. Jej uniwersalność i skuteczność przyczyniły się do jej wszechstronnego zastosowania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie relacji między czuciem a ruchem w rozwoju niemowlęcia także ich wpływ na przebieg dziecka: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na badaniu, jak oryginalne elementy sensoryczne i motoryczne oddziałują na siebie wzajemnie w ciągu rozwoju maluszka. Będzie to obejmować zarówno teorię, kiedy i konkretne zastosowania w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania różnych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli dokładnie diagnozować problemy chorych i dopasowywać odpowiednie rozwiązania terapeutyczne.
3. Doskonalenie umiejętności w obszarze opinii oraz analizy problemów dzieci z MPDz: Uczestnicy będą kształtować się skutecznych metod weryfikacje oraz praktyki kłopotów połączonych z MPDz u niemowląt, co umożliwi im prawidłowo poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Doskonalenie zdolności skutecznego wykorzystywania technik oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na konkretnych aspektach terapii, ucząc kursantów skutecznego stosowania różnych metod oraz wsparć w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z regułami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Uczestnicy będą rozwijać wiedzę w tworzeniu dopasowanych programów leczniczych dla naszych pacjentów, uwzględniając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności oraz Zdrowia (ICF) również dane uzyskane podczas wywiadu, badań klinicznych oraz testów, a także oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Nauczenie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie promował rozwijanie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, integrując ich w proces terapeutyczny oraz dostarczając im prawidłowe wsparcie oraz edukację, aby mogli efektywnie pomagać dziecku w mieszkaniu także w powszednim życiu.